ΕνΦΙΑ και κινήσεις Ένωσης Ξενοδόχων Κω και ΞΕΕ

  • Monday, 25 August 2014
  • Published in Blog

Ο υπολογισμός του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, που αποτελεί ουσιαστικά τη «μετεξέλιξη» του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, έφτασε στα χέρια των επαγγελματιών με πολλά λάθη. ‘Ήδη δόθηκε παράταση στην απαίτηση πληρωμών προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Ως Ένωση Ξενοδόχων Κω διαμαρτυρηθήκαμε έντονα και αποφασίσαμε να κινηθούμε μέσα από τα όργανα που μας εκπροσωπούν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και ειδικά με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Σας ενημερώνουμε πως έχει σταλεί επιστολή στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, αλλά και στον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών, όπου ζητάμε τα παρακάτω:

Την εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 4223/2013, βάσει του οποίου απαλλάσσονται του συμπληρωματικού φόρου τα ακίνητα των νομικών προσώπων που ιδιο-χρησιμοποιούνται ως ξενοδοχεία. Στις αποσταλθείσες πράξεις προσδιορισμού τους επιβάλλεται κατά παράβαση του νόμου και συμπληρωματικός φόρος.

Να αντιμετωπίζονται και τα ξενοδοχειακά ακίνητα που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, όπως και οι υπόλοιπες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα. Αυτή η εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, αντιμετωπίζει τα ξενοδοχεία φυσικών προσώπων ως κατοικίες, με αποτέλεσμα να δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό και να οδηγεί τις επιχειρήσεις σε φορολογικό μαρασμό και απαξίωση καθώς σε πολλές περιπτώσεις ο φόρος που προκύπτει ξεπερνάει τα ετήσια έσοδά των ξενοδοχείων!

Εως τώρα έχουμε τις προφορικές διαβεβαιώσεις προς τις διορθώσεις των λαθών, τόσο στον ξενοδοχειακό κλάδο, όσο και στον ευρύτερο τομέα εφαρμογής του ΕνΦΙΑ. Περιμένουμε παράλληλα το άμεσο άνοιγμα της διαδικτυακής πύλης, ώστε να διαπιστώσουμε τον τρόπο υπολογισμού του φόρου βάσει των δεδομένων του κάθε ακινήτου, που θα μας δώσει τη δυνατότητα της άμεσης διόρθωσης περαιτέρω λαθών