Παραδοσιακός Μύλος

Στην Αντιμάχεια θα βρείτε έναν πλήρως αναπαλαιωμένο παραδοσιακό μύλο, ο οποίος είναι επισκέψιμος και πλήρως λειτουργικός.